ข่าวสังคม

อนุทิน เผยวัคซีนโควิด-19 คาดจะทดลองในคนได้ในอีก 3-4 เดือนนี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีการรับอาสาร่วมทดลองฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นคนแรกว่า ยังไม่ได้เริ่มในทันที เพราะยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน โดยตอนนี้อยู่ในระยะการใช้ตัวหนูทดลองซึ่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รายงานว่า ผลการทดลองมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นในตัวสัตว์ทดลอง จึงต้องขยายไปในขั้นตอนต่อไปคือ ลิง แต่ไม่ใช้กระต่าย คาดว่ากว่าจะถึงฉีดกลุ่มคนอาจต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 เดือน

สำหรับหลักระบบสาธารณสุขในการทดลองวัคซีนจะทดลองกับกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข เช่น แพทย์ กลุ่มเสี่ยง คนที่ใกล้ชิดกับคนไข้ก่อน แต่กว่าจะฉีดเข้าไปในคนได้จะต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานและขั้นตอนไม่ได้มีอะไรน่ากลัว ซึ่งขณะนี้จุฬาฯและผู้ผลิตวัคซีนภาคเอกชนดำเนินการมีความคืบหน้าไปมากและทั้งสองแห่งได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ดังนั้นในงบเงินกู้ 4.5 หมื่นล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขได้มาประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันวัคซีนฯ ไปช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการทดลองวัคซีน รวมทั้งยังได้หารือถึงบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน เพราะอาจจะขาดตลาดได้ถ้ามีการค้นพบวัคซีนไปแล้ว จึงต้องเตรียมโรงงานและ เตรียมจองสินค้าให้พร้อมทั้งหมด

โดยหากพิจารณาการนำเสนอแผนงานต่างๆ ได้ขนาดนี้แสดงถึงความมั่นใจในการจะขอการสนับสนุนงบประมาณที่มีเป้าหมายของความสำเร็จในการจะดำเนินการได้โดยโควิด-19 สอนให้พึ่งพาตัวเองหากรอซื้อจากต่างประเทศจะมีราคาแพง ดังนั้นการลองผลิตเองจะดีกว่า และจากศักยภาพพื้นฐานทางอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะสิ่งที่เคยคิดว่าขาดตลาดสามารถนำมาผลิตได้ ดังนั้นวัคซีนและยาโควิด-19 ก็เช่นกัน

นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกรณีกลุ่มนักดนตรี นักร้องขอให้ ศบค.ช่วยผ่อนคลายอาชีพนี้ว่า จะเสนอในที่ประชุม ศบค.วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนนี้ เพื่อหารือว่าสามารถจำกัดวิธีการเล่นดนตรีและจะหารือกับกรมควบคุมโรครวมทั้งอาจารย์แพทย์ว่า มีความครอบคลุมได้มากน้อยเพียงใด แต่เชื่อว่ายังต้องสวมหน้ากากอนามัยแน่นอนรวมทั้งการเว้นระยะระหว่างบุคคลด้วย