ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจปรับปรุงถนน แยกรังสิตซิตี้ ปทุมธานี

ประชาชนร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. หลังแขวงทางหลวงปทุมธานี ทำสัญญาจ้างเอกชนตามโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณแยกรังสิตซิตี้ ถนนรังสิต-ปทุมธานี งบประมาณ 38 ล้านบาท เพื่อขยายผิวจราจร เพิ่มจุดกลับรถและปรับปรุงทางเท้าตลอดทั้งโครงการ

ชาวบ้านตั้งข้อสังเกต เดิมบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านไม่มีทางเท้า เมื่อแขวงทางหลวงปทุมธานีออกแบบมา ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยในซอยดังกล่าวประมาณ 2,000 หลังคาเรือน ขับรถเข้า-ออกลำบาก เคยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอแก้ไขแบบก่อนที่ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานไม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน แต่ได้รับคำชี้แจงว่าไม่สามารถแก้ไขได้

สอบถามรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงปทุมธานี ชี้แจง หากงานก่อสร้างเสร็จ รถจะสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น

โครงการนี้เริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 มีนาคม สิ้นสุดสัญญา 24 สิงหาคม 2562 แต่งานก่อสร้างยังไม่เสร็จ คืบหน้า 80%


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7