7HD ร้อนออนไลน์

เมียนมายึดยาบ้าล็อตใหญ่ สกัดได้ก่อนขนเข้าไทย

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ได้รับประสานข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติด ประเทศเมียนมา (CCDAC) ว่ามีการจับยึดยาบ้ากว่า 9,700,000  เม็ด ไอซ์ 4,149 กิโลกรัม ซึ่งทั้งหมดจะถูกลักลอบนำเข้าไทยด้านชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันตก และล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.63 จับยึดยาบ้าได้อีก 6.5 ล้านเม็ด ที่ จ.เมืองสาด ขณะเตรียมลักลอบลำเลียงข้ามชายแดนด้าน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดรอฉวยโอกาส เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วจะทำการลักลอบลำเลียงข้ามเขตแดนทันที นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีการจับยึดเคมีภัณฑ์แยกเป็นอาซีโตน 14,140 ลิตร โทลูอีน 18,080 ลิตร และโซเดียมไซยาไนด์ 45,680 กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำไปสกัดเป็นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้ โดยเฉพาะเมื่อประมาณการจากปริมาณอาซีโตนจะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ ไม่น้อยกว่า 707 ล้านเม็ด หรือผลิตไอซ์ได้ไม่น้อยกว่า 14 ตัน

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ปฏิบัติการของทางการเมียนมาทำให้สกัดกั้นยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้านับร้อยล้านเม็ด ตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งผลิตไม่ให้ถูกผลิตรวมถึงลักลอบส่งเข้ามาในไทย จึงมีผลต่อสถานการณ์ยาเสพติดในไทยโดยตรง เห็นได้จากสถิติการจับยึดยาบ้าทั่วประเทศเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ (ตุลาคม – มิถุนายน) โดยในปี 2562 จับยึดได้ 427.8 ล้านเม็ด ส่วนปี 2563 จับยึดได้ 179 ล้านเม็ด หรือลดลงมากกว่า 2 เท่า