ข่าวในพระราชสำนัก

สภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ 9

ที่สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" เป็นแห่งที่ 5 ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวันที่ 9 โดยวันนี้ได้ประกอบอาหาร 2,024 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบ้านฝาง พร้อมลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 11 ชุด แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด