ข่าวภาคค่ำ

เตรียมส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศหลังหมดโควิด-19

กระทรวงแรงงาน เตรียมแผนส่งออกแรงงานไทย ไปทำงานต่างประเทศทันที หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง และกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมแผนจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยมีบริษัทจัดหางานกว่า 80 บริษัทร่วมหารือ หากสถานการณ์โควิด-19 ในบางประเทศ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และพร้อมเปิดรับคนทำงานเดินทางเข้าประเทศ

เบื้องต้น ที่ประชุมจะให้มีการตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุขของประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ทำงาน ที่พักอาศัย ซึ่งยังต้องคงมาตรการแบบสากล เช่น การสวมหน้ากากอนามัยขณะทำงาน ไม่จัดที่นอนให้แออัดจนเกินไป และต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อให้แรงงานงานไทย สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19

สำหรับแผนการจัดส่งแรงงาน ตั้งเป้า 4 เดือนนี้ คาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานกว่า 50,000 คน ไปทำงานในต่างประเทศได้ หากรัฐบาลไทยผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเดินทางระหว่างประเทศ ให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยตลาดหลัก จะอยู่ในภูมิภาคเอเชีย เช่นที่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และสิงคโปร์