ข่าวภาคค่ำ

ก.เกษตร ช่วยเหลือค่าขนส่งสินค้าที่เกษตรกรขายผ่านออนไลน์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่จำหน่ายสินค้าผ่านตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยสนับสนุนค่าขนส่งและบรรจุภัณฑ์ เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21 มิ.ย.) เป็นต้นไป

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดเว็บไซต์ www.ช่วยเกษตร.com เพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือเกษตรกร ในการจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยเกษตรกรที่สนใจจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ในเว็บไซต์ จากนั้นจะได้รับบัตรสมาชิกออนไลน์ เมื่อมีการขนส่งสินค้าผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย ให้แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ หรือใช้กล่องที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจะได้รับค่าขนส่งอัตราพิเศษ 5 กิโลกรัม เสียค่าส่ง 30 บาท หากเกิน 5 กิโลกรัม จะคิดเหมาเป็นกิโลกรัมละ 8 บาท โดยเกษตรกรจะต้องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจัดส่งด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคมนี้ และในอนาคตจะขยายช่องทางการขายสู่ตลาดต่างประเทศด้วย