ข่าวภาคค่ำ

ไฟเขียวรับประกันราคาข้าว ดีเดย์ 1 ก.ย.นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ เผย รัฐบาลหนุนเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ดีเดย์ 1 กันยายนนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามความคืบหน้า การดําเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ว่า ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้ และเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี, โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก รวมทั้งในปีการผลิต 2563/64 กระทรวงพาณิชย์ ยังได้เสนอการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงินในส่วนนี้ไม่ว่าจะประสบภัยธรรมชาติ และไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต