ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว พร้อมเงินพระราชทานสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว พร้อมเงินพระราชทานสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนท้ายซอยโรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา ณ บ้านเลขที่ 25/4 และบ้านเลขที่ 96/6 หมู่ที่ 20 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน โดยวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 05.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ชั้นเดียวปลูกติดอยู่ริมคลอง ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง ประกอบกับทางเข้า-ออกคับแคบเป็นทางเดินเท้า รถยนต์เข้าไม่ถึง จึงเป็นอุปสรรคในการดับเพลิง ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดับเพลิงจนสงบลง มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 2 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับผู้ประสบอัคคีภัยให้ได้รับทราบ พร้อมลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด