7HD ร้อนออนไลน์

สั่งจ่ายผ่านทองแท่ง รูปแบบใหม่ฟอกเงิน

การขยายผลจากปฏิบัติยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติดเครือข่าย “ดาวเรือง” นำไปสู่การตรวจสอบเส้นทางการเงินร้านค้าทองคำย่านวังบูรพา ร้านทองย่านเยาวราช และร้านทองในต่างจังหวัดอีกหลายแห่ง ในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ต. ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ได้มอบหมายคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบูรณาการสอบสวนและขยายผลถึงเส้นทางการเงิน โดยในการตรวจค้นห้างทองบ้วนหลี (ชมพู) ในเขตพระนคร กรุงเทพฯ  ยึดสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สมุดบันทึกรายการลูกค้า และเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินอื่นๆ จำนวนมาก ไว้ตรวจสอบ, และขยายผลตรวจสอบร้านทองคำในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และเป้าหมายอีก 2 จุดใน อ.แม่สอด จ.ตาก

ขณะที่รายงานข่าวจากปปง.เปิดเผยว่า ข้อมูลในชั้นสืบสวนคดีดังกล่าวเริ่มแกะรอยจากเส้นทางการเงินซึ่งพบการโอนเงินจากนักค้ายาเสพติดมาซื้อทองคำใน จ.กาญจนบุรีหลายร้อยครั้ง โดยลูกค้าที่ซื้อทองคำล้วนมีรายชื่อหรือประวัติเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดทั้งสิ้น จนทำให้พบว่าขบวนการค้ายาเสพติดเปลี่ยนรูปแบบการฟอกเงินจากการทำธุรกรรมเงินสดผ่านสถาบันการเงินซึ่งมักถูกตรวจสอบและยึดอายัด โดยเฉพาะบัญชีธนาคารในจังหวัดตะเข็บชายแดน แม้แต่การขนเงินสดในรูปของธนบัตรสกุลเงินต่างๆ ข้ามแดนก็ถูกตรวจค้นและจับยึดได้หลายครั้ง ทำให้ไม่สามารถโอนเงินค่าซื้อขายยาเสพติดได้ จึงต้องสั่งให้ลูกค้านำเงินค่ายาเสพติดไปซื้อทองคำในร้านค้าทองเป้าหมาย แล้วให้ร้านทองเป็นผู้จัดส่งทองคำออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยการลักลอบขนทองคำแท่งข้ามแดนออกไปยังแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านทำได้ง่ายกว่าการขนเงินสด ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านสกัดต่างๆ ยังไม่เคยจับยึดหรือตรวจพบการลักลอบขนทองคำข้ามแดนได้เลย

จากการตรวจสอบย้อนหลัง 2 ปี พบกว่ากลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมาณ 30,000 แห่ง ซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมการเงินของลูกค้าต่อสำนักงาน ปปง. เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มร้านค้าทองคำและกลุ่มธุรกิจเต็นท์ค้ารถยนต์มือสองอีกหลายแห่ง ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นธุรกิจบังหน้าฟอกเงินให้กับการค้ายาเสพติด บ่อนพนัน และแชร์ลูกโซ่ฉ้อโกงประชาชน โดยร้านค้าทองจะไม่รายงานธุรกรรมการเงินต้องสงสัย และไม่เก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด หลังจากนี้ผู้ประกอบการร้านค้าทองที่ตกเป็นเป้าหมายถูกตรวจสอบมีหน้าที่ต้องนำหลักฐานเข้ามาชี้แจง และอาจต้องรับผิดฐานเจตนาหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย หากพบว่าร้านค้าใดมีส่วนรู้เห็นปกปิดการกระทำความผิดอาจถูกแจ้งข้อหาสมคบกันฟอกเงินด้วย   

สำหรับกฎหมายฟอกเงิน กำหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าทองคำที่เป็นนิติบุคคล ถือเป็นผู้ประกอบอาชีพซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมเงินสด เมื่อลูกค้าซื้อ-ขายทองคำ ด้วยเงินสดที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต่อ ปปง. ในแต่ละเดือน ส่วนธุรกรรมที่กระทำผ่านสถาบันการเงิน เช่น เช็ค เงินโอน หรืออื่นๆ ไม่ต้องจัดทำรายงาน ,กรณีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เมื่อลูกค้าซื้อ-ขายทองคำด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่นๆ ซึ่งมีพฤติกรรมหรือลักษณะอันน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน โดยไม่มีการกำหนดวงเงินขั้นต่ำ ให้ร้านทองส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการตรวจสอบและพบความน่าสงสัย โดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ และปรับเป็นรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ในกรณีรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงต่อเจ้าหน้าที่ มีโทษทั้งปรับและจำคุก