7HD ร้อนออนไลน์

ยธ. พร้อมเชิญองค์กรต้านคอรัปชันฯ คุยเหตุผลตั้ง สุพจน์

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  หรือ ACT ออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรื่องธรรมาภิบาลของกระทรวงยุติธรรม กรณีมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งพ้นโทษจากคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จออกจากเรือนจำเมื่อปี 2562 เป็นที่ปรึกษาของโครงการออกแบบโครงสร้างและบริหารจัดการเรือนจำอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม เพื่อการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะปกป้องสังคมมิให้ผู้ที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองฯ อีกทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพิ่งประกาศการเป็นรัฐบาลโฉมใหม่ที่จริงจังและยึดมั่นความถูกต้อง ซึ่งความตั้งใจเช่นนี้จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ จำต้องพิสูจน์โดยการกระทำของรัฐบาลทั้งคณะ มิใช่เพียงผู้นำรัฐบาลหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง การที่กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรหน่วยงานที่สังคมคาดหวังว่าต้องเป็นแบบอย่างของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ดังนั้นทุกการกระทำจึงควรยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด การเชื้อเชิญให้บุคคลผู้มีประสบการณ์มางานช่วยราชการ จึงควรสรรหาคนดี คนเก่งที่ไม่มีมลทินในเรื่องคอร์รัปชัน ซึ่งเชื่อได้ว่าประเทศไทยยังมีบุคคลเช่นนี้อยู่มาก

ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งนายสุพจน์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ส่วนตัวไม่มีปัญหาและพร้อมรับฟังข้อคัดค้านขององค์กรต่อต้านคอรัปชันฯ แต่อยากเชิญให้ผู้แทนองค์กรฯมานั่งพูดคุย เพื่ออธิบายให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ ซึ่งนายสุพจน์จะเข้ามาทำงานให้ในช่วงเวลาสั้นๆ โดยไม่ได้รับเบี้ยประชุมหรือผลประโยชน์ใดๆ จากทางราชการเลย 

นายสมศักดิ์ เปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้รับการประสานจากหลายประเทศ ถึงความต้องการแรงงานไทย 1.3 แสนอัตรา นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมดูแลจัดคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อให้ผู้พ้นโทษเป็นแรงงานที่มีฝีมือและมีทักษะด้านภาษา เนื่องจาก[k'ประเทศมีข้อกำหนดให้ผู้ที่จะเข้าไปเป็นแรงงานต้องสอบผ่านการทดสอบด้านภาษา จึงต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษมีโอกาสได้งานทำเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ