รอบรั้วเอเชีย

อิรักสร้างโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19

ทางการอิรัก เร่งเปลี่ยนอาคารแสดงสินค้านานาชาติแห่งหนึ่ง ในกรุงแบกแดด และใช้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ มีเตียงรองรับผู้ป่วย 500 เตียง เพื่อรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อิรัก พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่กว่า 1,800 คน ทำให้ อิรัก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มากกว่าวันละ 1,000 คน เป็นเวลา 6 วันติดต่อกันแล้ว ขณะนี้ อิรัก มีผู้ติดเชื้อสะสมเฉียด 30,000 คน และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1,013 คน