สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจอาคารอบสมุนไพร อบจ.สมุทรสงคราม ได้ใช้งานแน่นอน

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบโครงการของ อบจ.สมุทรสงคราม