7HD ร้อนออนไลน์

วิษณุเผยสัปดาห์นี้จะมีการหารือขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่

วันนี้ (22 มิ.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีหากไม่ขยายการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ในฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะทำให้กิจการกิจกรรมที่เหลือได้รับการปลดล็อกทั้งหมดโดยอัตโนมัติเลยหรือไม่ว่า หากไม่ขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุกอย่างก็จะคลายล็อคโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะนำพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (พ.ร.บ.โรคติดต่อ) กลับมาใช้ แต่บางมาตราที่ใช้บังคับไม่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกสถานที่ ใช้ได้เพียงรายกรณี เช่น หากพบการระบาดในร้านค้า ก็จะบังคับสั่งปิดได้เพียงร้านค้าเดียวนั้น หากต้องการควบคุมพื้นที่ป้องกันการระบาด ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าหรือสถานที่อื่นเพิ่มเติม ก็ต้องออกคำสั่งใหม่ทุกครั้ง ดังนั้นการจะคงการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปหรือไม่ จะต้องให้ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงหารือร่วมกัน โดยจะพิจารณาจากสถิติทั้งอดีตและปัจจุบัน คาดจะประชุมประเมินกันได้ในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์นี้

“ดังนั้น ขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันไม่ระบาดอะไรมาก และยังคงไม่มีการติดเชื้อในประเทศเหมือนทุกวันนี้ มันก็ทันการณ์ แต่ถ้ามันตูมเดียวมา มันไม่ทันการณ์ที่จะไปไล่ปิดทีละร้าน เหมือนกรณีสนามมวยที่จะต้องไปไล่เรียกมาทีละคนว่าไปร้านไหนมาบ้าง ฉะนั้น ขอให้หมอ ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายความปลอดภัยเขาไปคิดชั่งน้ำหนัก เขาไม่มั่ว ไม่เดา แต่จะเอาสถิติทั้งหมดมาดูล่วงหน้า”รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ทั้งนี้ นายวิษณุ ยังมีข้อสังเกตว่าการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ที่รายล่าสุดเป็นเด็กที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ เป็นกรณีที่น่าสนใจและต้องจับตา