ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจอาคารอบสมุนไพรวัดช้างเผือกได้ใช้งานแน่

เจ้าอาวาสวัดช้างเผือก ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. สัปดาห์ที่แล้วว่า ได้รับหนังสือจาก อบจ.สมุทรสงคราม ซึ่งส่งมอบอาคารอบสมุนไพรให้วัดช้างเผือก เพื่อปรับปรุงและเปิดบริการอบสมุนไพรให้ประชาชน จึงประสานการไฟฟ้าให้เชื่อมต่อไฟฟ้าไปที่อาคารอบสมุนไพรหลังใหม่

การตรวจสอบปัญหานี้จนนำไปสู่การแก้ไข เกิดขึ้นหลังชาวบ้านส่งข้อมูลให้ คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. เดือนกรกฎาคมปี 2562 เหตุใด อบจ.สมุทรสงคราม ก่อสร้างอาคารอบสมุนไพรที่วัดช้างเผือกแล้วเสร็จปี 2559 แต่ไม่เปิดใช้งานทิ้งร้างจนชำรุดเสียหาย จึงลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบอาคารส่งเสริมสุขภาพโดยสมุนไพรบำบัดหลังนี้ พบว่า อบจ.สมุทรสงครามใช้งบเกือบ 2 ล้านบาท จ้างเอกชนก่อสร้างอาคารอบสมุนไพร ตามที่วัดช้างเผือกขอสนับสนุนผ่าน อบต.บางช้าง เพื่อใช้แทนอาคารหลังเก่าซึ่งทรุดโทรม หลังใช้งานนานร่วม 10 ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับประชาชนที่มาใช้บริการอบสมุนไพร

อาคารหลังนี้พ้นกำหนดรับประกันผลงานวันที่ 4 เมษายน 2561 วัดช้างเผือกต้องการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเตาอบ แต่ทำไม่ได้เพราะเป็นทรัพย์สินของ อบจ.สมุทรสงคราม โอนให้วัดโดยตรงทำไม่ได้ตามกฎหมาย สุดท้ายทิ้งร้างไม่ใช้งาน คอลัมน์หมายเลข 7 จึงทำหน้าที่เป็นคนกลางเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมหารือวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา นำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อยุติในปัจจุบัน

ปัญหาอาคารอบสมุนไพรวัดช้างเผือกได้รับการแก้ไขอย่างเห็นผล นั่นเป็นเพราะข้อมูลร้องเรียนของประชาชน ส่งให้คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ช่วยตรวจสอบโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบรับร่วมกันแก้ไขปัญหานี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7