ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศบค. จ่อถกขยายใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แจง พ.ร.บ.โรคติดต่อ ไม่สามารถใช้ได้ครอบคลุม

โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า หากไม่ขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทุกกิจการ และทุกอย่างจะคลายล็อกโดยอัตโนมัติ และใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อมาบังคับใช้แทน ซึ่งต้องยอมรับว่าไม่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกสถานที่ เช่น เมื่อพบการระบาดในร้านค้าจะสั่งปิดได้เพียงร้านค้าเดียวเท่านั้น ไม่สามารถควบคุมพื้นที่ป้องกันการระบาดเพิ่มเติม ดังนั้นการคงใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปหรือไม่ต้องให้สาธารณสุขและความมั่นคงหารือร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะประชุมในวันพฤหัสบดี หรือวันศุกร์นี้

ส่วนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอตช. ที่มีนายวิษณุ เป็นประธานนัดแรกวันนี้ ได้เตรียมตั้งเป็นศูนย์กลางรับเรื่องราวร้องเรียนที่รายงาน ศอตช.โดยตรง ก่อนบูรณาการร่วมกับ ป.ป.ง, DSI, ป.ป.ท. รวมถึงองค์กรอิสระ อาทิ ป.ป.ช., ส.ต.ง เพื่อบริหารข้อมูล รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รวมถึงจัดตั้งกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้เกิดโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่พบการดำเนินโครงการวิธีปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ไม่คุ้มค่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือส่อไปในทางทุจริต สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 02 502 6670-80 ต่อ 4230 หรือสายด่วน 1206 www.pacc.go.th