7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แต่ไม่เปิดใช้งาน จ.ลำปาง

ชาวบ้านจังหวัดลำปาง ร้องเรียนผ่าน Ch7HD Social Care เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ไม่เปิดใช้งาน ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษก็มีปัญหาน้ำประปาเช่นกัน

ชาวบ้านหมู่บ้านทาน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เดือดร้อนมาก เพราะไม่มีน้ำใช้มานานกว่าครึ่งปี ทั้ง ๆ ที่โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการส่งมอบงานมานานแล้ว แต่ชาวบ้านในพื้นที่กลับไม่เคยได้ใช้น้ำเลย จึงอยากให้ภาครัฐลงมาตรวจสอบและช่วยเหลือชาวบ้านด้วย

ส่วนชาวบ้านหมู่ 6 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีน้ำประปาใช้ แต่ก็เดือดร้อน เพราะน้ำประปาทั้งขุ่นและมีสีแดง ใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ แม้จะเคยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการส่งเจ้าหน้าที่มาแก้ไข แต่ผ่านไป 1 เดือน ก็เกิดปัญหาเหมือนเดิม เป็นแบบนี้ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร อยากให้การประปาส่วนภูมิภาค ช่วยตรวจสอบและหาทางแก้ไขให้กับชาวบ้านด้วย