ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ทิ้งร้างสนามกีฬา จ.บึงกาฬ บทพิสูจน์ความไม่โปร่งใส

สนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ วงเงินกว่า 90 ล้านบาท เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างสนามกีฬา 8 จังหวัด ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ใช้งบผูกพันจัดทำควบคู่กับข้อตกลงจ้างกรมทางหลวง ก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด ใช้งบกว่า 1,400 ล้านบาท โดยคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้เดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว หลังได้รับร้องเรียนว่าสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 150 ไร่ แวดล้อมไปด้วยสวนยางพาราที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ แต่ไม่เสร็จ ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องเบิกเงินข้ามงวดแล้วทิ้งงาน สนามกีฬาถูกทิ้งร้างพังเสียหาย สนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ กกท.ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาจากภาคใต้ ในปี 2558 ให้ก่อสร้าง 4 รายการ ค่าจ้าง 90,900,000 บาท แบ่งงานเป็น 26 งวด ครบสัญญาวันที่ 21 เมษายน 2561 เบิกค่าจ้างไปแล้ว 17 งวด รวมกว่า 58 ล้านบาท การตรวจสอบพบมีเพียงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เสร็จสมบูรณ์ ระบบสาธารณูปโภค รั้วและโรงยิมพร้อมอัฒจันทร์แบบพับ 1,000 ที่นั่ง ก่อสร้างไม่เสร็จไม่มีหลังคา แต่น่าสังเกตติดตั้งระบบปรับอากาศและทาสีในอาคาร ส่วนสนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่ง ก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์เช่นกัน

ล่าสุดคอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับรายงานว่ากรมบัญชีกลาง แจ้งให้ผู้รับเหมารายนี้เป็นผู้ทิ้งงานแล้ว ขณะที่ กกท. หาผู้รับเหมารายใหม่ได้แล้ว อยู่ในขั้นตอนทำสัญญา จ้างวงเงิน 31 ล้านบาท จากงบ 32 ล้านบาท ที่เหลือในโครงการนี้ สอดรับกับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุโครงการนี้มีข้อพิรุธขาดความโปร่งใส แต่เมื่อใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้วต้องสานต่อให้จบ

สัญญาโครงการนี่เปิดช่องให้ผู้รับเหมาเบิกค่าจ้างข้ามงวดได้ ส่งผลให้งานก่อสร้างไม่ทำตามขั้นตอน จึงขาดความสมบูรณ์อย่างโรงยิม 1,000 ที่นั่ง

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นผลสำเร็จ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จับมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งสังกัดพรรคเดียวกัน คือ ภูมิใจไทย สานต่อทำโครงการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ใช้งาน โดยมีถนนเข้าถึงสนามกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวกในไม่ช้า..


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7