เกาะกระแสออนไลน์

เช็กให้ไว! พบโอนเงินเยียวยาเกษตรกร โอนเงินไม่สำเร็จกว่า 7 หมื่นราย

เกษตรกรด้านพืช เช็กด่วน มีเกษตรกรได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร แต่โอนเงินไม่ผ่านกว่า 7 หมื่นราย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวว่าถึง การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ทางกรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรด้านพืชติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อแก้ไขข้อมูลด่วน หลังทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ จำนวน 74,295 คน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/06/23/5ef1da0cb1fa01.86150308.png

โดยมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น เกษตรกรเสียชีวิต เลขประจำตัวประชาชนผิด และเลขประจำตัวประชาชนจำหน่ายหรือยกเลิก จำนวน 42,745 ราย  ไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์ จำนวน 31,550 ราย อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบรายชื่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอปิดประกาศในชุมชนและติดต่อขอแก้ไขข้อมูลโดยด่วน

สำหรับกรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเสียชีวิต หากสมาชิกในครัวเรือนยังทำการเกษตรต่อจากหัวหน้าครัวเรือนเดิม ขอให้สมาชิกในครัวเรือนดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ 1- 4 โดยด่วน ทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรให้  ส่วนครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่ได้ทำการเกษตรแล้ว ให้ผู้นำชุมชนรับรอง จากนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะทำการยกเลิกทะเบียนเกษตรกร

ส่วนกรณีเลขประจำตัวประชาชนผิด ขอให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และกรณีเลขประจำตัวประชาชนถูกจำหน่ายหรือยกเลิก ให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และติดต่อหน่วยงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ เพื่อแจ้งปรับปรุงสถานะและยืนยันตัวบุคคล

และกรณีไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์ ขอให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารว่า มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ บัญชีธนาคารมีความเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน หรือเปิดบัญชีธนาคารร่วมกับบุคคลอื่น หรือบัญชีธนาคารเพื่อบุคคลอื่นหรือไม่ หลังจากนั้นให้เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงบัญชีธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งบัญชีธนาคารที่ถูกต้องทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com

หลังจากเกษตรกรแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการประมวลผลและส่งข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อใช้คัดกรองเกษตรกรรับสิทธิ และส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อโอนเงินให้เกษตรกรต่อไป

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19 > https://www.ch7.com/covid19

โควิด19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กสิทธิเยียวยาเกษตรกร กลุ่มไหนจ่ายเมื่อไหร่? เกษตรกรกลุ่ม 3 รับเงินรวดเดียว 15000 บาท
- เปิดขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท