ข่าวในพระราชสำนัก

คณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ​ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, คณบดีคณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, อธิบดีกรมการข้าว, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก, อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, เลขาธิการและคณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ โดยเฉพาะด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด