7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : มจพ.คิดค้นเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก

ณัฐชนน Love เลย วันนี้พาไปชมเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ที่ศูนย์วิจัยเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คิดค้นและพัฒนาขึ้น นำมาช่วยกำจัดขยะติดเชื้อ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยในช่วงนี้ หวังลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อจากขยะ ติดตามจากรายงาน

เตาเผาหน้ากากอนามัย หรือเตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร และสูง 2.5 เมตร ตัวนี้ เป็นผลงานของศูนย์วิจัยเผากากของเสีย ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. ร่วมกันวิจัยผลิตและสร้างขึ้น

แม้จะมีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพในการเผาหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่น ๆ ที่สามารถกำจัดขยะได้มากกว่า 15 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าตามบ้านเรือน เหมาะต่อสถานพยาบาลขนาดเล็กและหน่วยงานอื่น ๆ โดยสามารถเผาขยะติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดได้เลย
     
โดยห้องเผาไหม้ที่ 1 จะมีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 760 องศาเซลเซียส ทำหน้าที่เผาไหม้ขยะให้กลายเป็นแก๊สสังเคราะห์ มีลักษณะรูปทรงกระบอกวางตั้งขึ้น และอยู่ต่ำกว่าระดับช่องป้อนขยะ เชื่อมต่อไปยังห้องเผาไหม้ที่ 2 ที่มีหน้าที่เผาไหม้แก๊สที่ลอยขึ้นมาจากห้องเผาขยะด้านล่างซ้ำอีกครั้ง จากอุณหภูมิที่ร้อนมากถึง 1,000 องศาเซลเซียส เพื่อให้การเผาไหม้แก๊สต่าง ๆ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยลดมลภาวะที่อาจจะเกิดจากแก๊ส หรือมวลสารต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ ก่อนที่จะปล่อยอากาศสู่ปล่องด้านบน

นอกจากนี้ เตาเผาหน้ากากอนามัยนี้ยังสามารถใช้น้ำมันได้หลากหลาย ทั้ง B100, B200 และ B10 หรือแม้กระทั่งน้ำมันพืชที่เหลือจากการทำอาหาร หรือน้ำมันเติมตะเกียงที่วัด ก็สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ โดยติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 20 ลิตร สามารถเผาหน้ากากอนามัยได้มากกว่า 10,000 ชิ้น หรือขยะติดเชื้ออื่น ๆ ได้ตลอดทั้งวัน ทำให้ประหยัดพลังและต้นทุนในการกำจัดขยะติดเชื้อ

แม้ว่าจะมีเตาเผาหน้ากากอนามัย ไว้สำหรับเผาทำลายขยะติดเชื้อต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ การให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะขยะติดเชื้อที่ต้องคัดแยก และทำลายอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะกับพนักงานเก็บขยะที่ต้องทำงานอยู่บนความเสี่ยง ดังนั้น หากต้นทางอย่างพวกเราช่วยกันใช้ เก็บและทิ้งอย่างถูกวิธี เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้ว

ณัฐชนน Love เลย