ห้องข่าวภาคเที่ยง

7HD Vlog : เร่งเก็บขยะเกลื่อนคลองรับฤดูฝน

ปัญหาขยะล้นคูคลองไม่เคยหมดไป ยิ่งช่วง Work From Home ขยะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ไหลลงคลองมากขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเก็บขยะวันละหลายเที่ยว เพื่อรับฤดูฝนนี้…