7HD ร้อนออนไลน์

เปิดมาตรการผ่อนปรนต่างชาติเข้าไทย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) เปิดเผยถึงมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของชาวต่างชาติ ในกลุ่มที่ทำได้ทันที คือกลุ่มคนลงทะเบียนตอบรับมาตรการกักตัว 14 วัน ซึ่งเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย เป็นนักธุรกิจนักลงทุนที่มีสัญญาจ้างงานประมาณ 700 คน  ส่วนกลุ่มที่ 2 ยังต้องรอให้ที่ประชุม ศบค.อนุญาตให้เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 คือกลุ่มแรงงานฝีมือผู้เชี่ยวชาญ 15,400 คน คนต่างด้าวเป็นครอบครัวของคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ประมาณ 2,000 คน ครูอาจารย์,นักเรียนนักศึกษา ประมาณ 2000 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้ามารับการรักษา (Medical and Wellness) ประมาณ 30,000 คน ซึ่งเลือกพื้นที่ในกรุงเทพ ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงราย หรือจังหวัดที่มีความพร้อม และกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนที่เดินทางเข้ามาในระยะสั้นๆ 2-3 วัน รวมถึงแขกของรัฐบาลหรือส่วนราชการต่างๆ ซึ่งต้องมีการตรวจปลอดโควิด-19 จากประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย  และมีทีมติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข  รวมถึงการซื้อประกันสุขภาพแสนเหรียญสหรัฐ

ส่วนกลุ่มสุดท้าย คือนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวตามโครงการ travel bubble  ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะขณะนี้ประเทศจีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ก็พบการติดเชื้อรอบใหม่  โดยโครงการ travel bubble จะทำได้ต่อเมื่อมีความพร้อมและสังคมเชื่อมั่นในมาตรการ โดยขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมเป็น 2 แบบ แบบแรกเป็นมาตรการสถานกักตัววิลลา ให้นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเข้าพักภายในโรงแรมหรือรีสอร์ตเดียวกัน โดยนักท่องเที่ยวบางกลุ่มมักเข้ามาพักผ่อนนานเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือนและอยู่ในพื้นที่จำกัดของโรงแรม เริ่มต้นวันที่ 1 ส.ค. 63 และแบบที่ 2 การผ่อนคลายมาตรการกักตัวซึ่งต้องรอเมื่อสังคมมีความพร้อม 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการเปิดรับคนไทยกลับบ้านในโควตาวันละ 500 คนนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับได้และความเหมาะสมในการรองรับในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้  แต่ผู้ที่มีศักยภาพสามารถเดินทางกลับมาแล้วเข้าพักในสถานกักตัวทางเลือกของเอกชน  ซึ่งยังมีห้องว่างในโรงแรมและโรงพยาบาลอีก 605 ห้อง ซึ่งสามารถกลับมาได้ทันที นอกจากนี้ ศบค.ชุดเล็กเสนอให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต่างจังหวัดวางแผนจับคู่กับโรงพยาบาลเอกชน เปิดเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสนามบินนานาชาติ  รองรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในระยะสั้นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกิจการของตนเอง 

สำหรับวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 ไม่มีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่  เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยเป็นการประชุมที่มีผู้นำสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการฟื้นตัวของอาเซียนหลังการแพร่ระบาดของโรค