ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลบึงกาฬ สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน การรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานครั้งนี้ จะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด