ข่าวในพระราชสำนัก

คณะบุคคล หน่วยงาน ตลอดจนประชาชน ลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีคณะบุคคล หน่วยงาน ตลอดจนประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน กลุ่ม ปตท. และคณะ, บริษัท เบทเตอร์เวย์ ประเทศไทย จำกัด, กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง, กลุ่มช่วยกัน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด มหาชน, พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยสำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด