สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : จิตอาสา ปคม. มอบบ้านและสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดสกลนคร

เรื่องดี ๆ รับเช้าอันสดใส จิตอาสาฯ มอบบ้านและสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ที่ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พระมหาธวัชชัย วุฑฺฒิชโย เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองกวั่ง เจ้าคณะตำบลหนองกวั่ง พร้อมด้วย พลตำรวจตรี วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกันมอบบ้านให้กับชาวบ้านที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ

นอกจากนี้ ยังได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ไปมอบให้กับชาวบ้านใน 2 หมู่บ้าน จำนวน 421 ครัวเรือน รวมถึงอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา รองเท้า กระเป๋านักเรียน ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนด้วย