เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 25 มิถุนายน 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 25 มิถุนายน 2563

ประเทศไทยมีฝนลดลงในระยะนี้ เว้นแต่บริเวณภาคเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนักบางแห่ง...