รอบรั้วเอเชีย

ชง ศบค.ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้ขาดวันจันทร์หน้า

สมช.เคาะต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีกหนึ่งเดือนถึงกรกฎาคม เตรียมชงเข้า ศบค. ชี้ขาดจันทร์ที่ 29 มิถุนายนนี้

ถ้า ครม. เห็นชอบตามข้อเสนอของ สมช. ก็จะเป็นการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4 หลังมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งแรกในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยพลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ให้เหตุผลที่เสนอให้ต่ออายุออกไปอีก 1 เดือน ว่าเป็นเพราะการผ่อนคลายระยะที่ 5 เป็นสถานที่ล่อแหลมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ หากไม่ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะมีความยุ่งยากในการควบคุมการแพร่ระบาดได้

พร้อมยืนยันไม่เกี่ยวกับนัยยะทางการเมือง และไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา โดยจะเสนอให้ ศบค.พิจารณาในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน และเสนอ ครม. เพื่อเห็นชอบในวันอังคารที่ 30 มิถุนายนต่อไป