เจาะประเด็นข่าวค่ำ

สมช. เห็นชอบ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไปอีก 1 เดือน ห่วงผ่อนปรนระยะที่ 5

พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวานนี้ (24 มิ.ย.) มีการประชุมเรื่องการผ่อนคลายระยะที่ 5 กิจการ-กิจกรรม เกือบทั้งหมด ทั้งการเปิดเรียน และห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ตามปกติ ผับบาร์ สถานบันเทิง อาบอบนวด ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต สามารถเปิดให้บริการได้ ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งกิจการ-กิจกรรม ทั้งหมดนี้มีความล่อแหลมต่อการแพร่ระบาด 

วันนี้ (25 มิ.ย.) มีการประชุมเรื่องความเหมาะสมการต่ออายุการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยที่ประชุมได้มีมติให้ต่ออายุการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไปอีก 1 เดือน ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

พลเอกสมศักดิ์ยังเปิดเผยอีกว่า หากไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องใช้กฎหมายไม่ต่ำกว่า 5 ฉบับ และยังไม่มั่นใจว่าจะมีประสิทธิภาพเท่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือไม่   

รวมทั้งกลยุทธ์ที่สำคัญจากการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นกลไกหลักในการควบคุมการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศ เข้ามาในระดับที่เราควบคุมได้ ทั้งชาวต่างชาติ หรือคนไทยที่จะเข้ามาในประเทศ ควบคู่ไปกับการตรวจหาเชื้อของคนในประเทศ ที่ทำมาตลอด 3 เดือน จนทำให้ควบคุมโรคได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบุคลากรทางการแพทย์ หรือระบบที่วางแนวทางไว้ จากการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ        

สมช.ได้เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ และเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ จึงจะนำมาประกาศใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้