ข่าวดึก 7HD

เคาะขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.จะเสนอ ศบค.ในวันจันทร์หน้า ก่อนนำเข้าสู่ ครม.ให้ความเห็นชอบในวันอังคาร ซึ่งหาก ครม.เคาะตามนี้ ก็จะเป็นการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 4 แล้ว หลังมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครั้งแรกในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดย พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขา สมช. ให้เหตุผลที่เสนอให้ต่ออายุออกไปอีก 1 เดือน ว่าเป็นเพราะการผ่อนคลายระยะที่ 5 เป็นสถานที่ล่อแหลมต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ หากไม่ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะมีความยุ่งยากในการควบคุมการแพร่ระบาดได้ พร้อมยืนยันไม่เกี่ยวกับนัยทางการเมือง และไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา