ข่าวการเมือง

นายกรัฐมนตรี เสนอ 3 แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนในยุคโควิด-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้องในวันนี้ มีประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จัดการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และข้อจำกัดจากมาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงเสนอ 3 แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนในยุคโควิด-19  ประกอบด้วยการส่งเสริมให้อาเซียนกลับมาเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการผ่อนคลายมาตรการระหว่างกัน การจัดทำข้อตกลงร่วมกับประเทศที่พร้อมในภูมิภาคเพื่อกำหนดข้อปฎิบัติเป็นที่ยอมรับทางสาธารณสุขร่วมกันเพื่อให้เกิดการไปมาหาสู่ระหว่างกันอย่างปลอดภัย และการสนับสนุนให้อาเซียนสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยเน้นการขับเคลื่อนบูรณาการทางเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการส่งเสริมการจัดทำแผนฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใช้กองทุนอาเซียนส่งเสริมการรับมือกับโรคโควิด-19 โดยไทยพร้อมสนับสนุนเงิน 100,000 ดอลล่าสหรัฐฯ เข้ากองทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังจะมีการร่วมลงนามรับรองเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ คือ วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง ก้าวข้ามความท้าทายและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  ส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ นายกรัฐมนตรี จะร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่องการส่งเสริมศักยภาพสตรีสมัชชารัฐสภาอาเซียนและเวทีหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนด้วย