คอลัมน์หมายเลข 7

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมศุลกากร ส่ง 32 สำนวนคดีรถหรูให้อัยการ

คอลัมน์หมายเลข 7 ต่อจากเมื่อวานนี้ ติดตามทวงคืนภาษี 9,809 ล้านบาท จากรหรู 1,428 คัน ที่ผู้นำเข้าหลบเลี่ยงภาษี ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

สำนวนคดีรถหรูราคาแพง จำนวน 1,428 คัน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจพบหลักฐานจากประเทศผู้ผลิต ว่าผู้นำเข้ารถหรูทั้ง 158 ราย สำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อหลบเลี่ยงให้เสียภาษีน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงส่งให้กรมศุลกากรช่วยขยายผลเรียกเก็บภาษีเพิ่มเกือบ 3 ปีแล้ว

โดยกรมศุลกากรพิจารณาแล้วจึงออกแบบแจ้งผู้นำเข้าทั้ง 158 ราย ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ารถหรูจากประเทศในยุโรป เพื่อเรียกเก็บภาษีเพิ่มรวมจำนวน 9,809 ล้านบาท จากรถหรูจำนวน 1,428 คัน แต่ไม่มีผู้นำเข้ารายใดไปเสียภาษีเพิ่มภายใน 30 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด มีเพียงผู้นำเข้ารถหรู 484 คัน ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมศุลกากรเพื่อขอความเป็นธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 3 ราย รวมรถหรู 15 คัน เรียกเก็บภาษีเพิ่ม 108 ล้านบาท แต่ไม่มีผู้นำรายใดไปไม่เสียภาษีเพิ่ม กรมศุลกากรจึงรวบรวมหลักฐานพร้อมกับรถหรูอีก 944 คัน เพื่อส่งอัยการให้พิจารณาสั่งฟ้องศาล ขั้นตอนนี้ดำเนินการคืบหน้าอย่างไร อธิบดีกรมศุลกากรและทีมงานชี้แจงเรื่องนี้กับคอลัมน์หมายเลข 7

นอกจากนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 ยังได้รับคำยืนยันจากผู้บริหารสำนักงานอัยการว่า ทุกสำนวนคดีรถหรูที่อัยการได้รับ การดำเนินคดีทางอาญาจะพิจารณาสั่งฟ้องทุกสำนวน เนื่องจากหลักฐานราคารถหรูที่ได้รับจากประเทศผู้ผลิตตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา ซึ่งถือเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เป็นความจริง