ข่าวในพระราชสำนัก

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563

ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563 ซึ่งโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพ ขยายการจัดตั้งและดำเนินงานชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในภาคกลางและตะวันออก จากการดำเนินงาน เด็กและเยาวชนฯ ซึ่งเป็นสมาชิกฯ มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง โดยครั้งนี้มีชมรม ทูบี นัมเบอร์วันฯ กลุ่มต้นแบบ และกลุ่มดีเด่น เข้าร่วมประกวดฯ 23 ชมรม ผลการตัดสินชมรม ทูบี นัมเบอร์วันฯ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ มี 5 ชมรม และกลุ่มดีเด่น 5 ชมรม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด