7HD ร้อนออนไลน์

เช็กความพร้อม เปิดอุทยานฯห้วยน้ำดัง

นายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน จัดทดสอบระบบการเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่  โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมทดสอบ-ประเมินความพร้อมของเจ้าหน้าที่และแหล่งท่องเที่ยว ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ซึ่งจะเปิดให้บริการการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 เป็นต้นไป

สำหรับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขึ้นกับสำนักบริหารพื้นที่อุนรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เป็นอุทยานที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยปกติจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือฤดูหนาว รองลงมาคือฤดูฝน เนื่องจากห้วยน้ำดังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและทะเลหมอกที่สวยงาม