สนามข่าว 7 สี

1ก.ค.นี้ รัฐบาลพร้อมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิท่องเที่ยว ผ่านแพ็กเกจเที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยวกัน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิท่องเที่ยว และมีการจ่ายเงิน และให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันตลอดทั้งเดือน

โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้รับเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ 200-300 บาท ตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งจะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 500 บาท สำหรับค่าเดินทาง รถโดยสารสาธารณะ และส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม คนละ 45 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน และในวันที่ 15 กรกฎาคม จะได้รับเงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ สูงสุดไม่เกิน 500 บาท ส่วนวันที่ 18 กรกฎาคม จะได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าตามเงื่อนไข และยังได้รับเงินพิเศษเข้าบัตรสำหรับผู้สูงอายุ คนละ 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้อีกด้วย

และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีแผนเดินทางท่องเที่ยว สามารถลงทะเบียนรับสิทธิเงินช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยว ผ่านแพ็กเกจเที่ยวปันสุข และเราไปเที่ยวกัน ด้วยการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายให้ 40% ตามเงื่อนไข โดยผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป แนะนำช่วงนี้ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เตรียมไว้แต่เนิ่น ๆ ดูโรงแรมเป้าหมายที่ต้องการไปท่องเที่ยว ย้ำกันอีกครั้งว่า แผนการเดินทางท่องเที่ยวที่จะได้รับการสนับสนุนทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก จะต้องเป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ในทะเบียนบ้านของคุณผู้ชม

ด้านกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างคัดกรองข้อมูลและเตรียมความพร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กว่า 6 ล้านคน ภายใต้กรอบวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้