สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ท.ขยายผลเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นวัตกรรมไทย

คอลัมน์หมายเลข 7 มีความคืบหน้าการขยายผลโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้งานศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา