เช้าข่าว 7 สี

ตารางรัฐฯ แจกเงิน ตลอดเดือนกรกฎาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม 1ก.ค.

โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้รับเงินวงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ 200 - 300 บาท ตามเกณฑ์หลักเกณฑ์ ตารางรัฐฯ แจกเงินตลอดเดือนกรกฎาคม รวมทั้งจะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 500 บาท สำหรับค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ และส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม คนละ 45 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน และในวันที่ 15 กรกฎาคม จะได้รับเงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ สูงสุดไม่เกิน 500 บาท ส่วนวันที่ 18 กรกฎาคม จะได้รับส่วนลดลดค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าตามเงื่อนไข

และยังได้รับเงินพิเศษเข้าบัตรสำหรับผู้สูงอายุ คนละ 50 และ 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้อีกด้วย

และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม รัฐบาลจะเปิดให้ ผู้มีแผนเดินทางท่องเที่ยว ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยว ผ่านแพ็กเกจเที่ยวปันสุข และเราไปเที่ยวกัน ด้วยการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายให้ 40% ตามเงื่อนไข โดยผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

ด้านกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างคัดกรองข้อมูลและเตรียมความพร้อมจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กว่า 6,000,000 คน ภายใต้กรอบวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้