เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 29 มิถุนายน 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 29 มิถุนายน 2563

ทั่วทุกภูมิภาคของไทยยังคงมีฝนต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้