ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ท.ขยายผลเสาไฟ Solar Cell นวัตกรรมไทย ตอนที่ 1

ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ชัยนาท ชี้ให้เห็นจุดต่างของโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยกับไฟถนนโซลาร์เซลล์ทั่วไป ทั้งสะดวกในการติดตั้งดูแลรักษา ไม่ต้องใช้รถกระเช้าปีนขึ้นไปซ่อมแต่ต้องใช้เชือกและไม้ค้ำยัน ราคาอยู่ที่ต้นละ 70,000 บาท อดีตผู้ว่า สตง. พบข้อสังเกตจุดที่ติดตั้งมีขนาดของไหล่ทางกว้าง 50 เซนติเมตร ขณะที่เหล็กเกลียวฐานรากลงลึก 2 เมตร มั่นคงแข็งแรงพอหรือไม่กับเสาสูง 6 เมตร ขณะเดียวกันไฟโซลาร์เซลล์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่มีสายไฟ เหตุใดจึงมีช่องเซอร์วิส

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่หลังได้รับร้องเรียนว่ามีการใช้งบประมาณติดตั้งเสาไฟฟ้าซ้ำซ้อนกันตามภาพที่เห็น ผอ.กองช่าง ระบุนำงบประมาณเหลือจ่ายมาติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นวัตกรรมไทย ในพื้นที่รับผิดชอบ รวม 3 สัญญา งบประมาณ 99.8 ล้านบาท

สินค้าในบัญชีนวัตกรรมไทย คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามาจากการวิจัยหรือการพัฒนา การจัดซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนนวัตกรรม จึงเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาไทย สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ โดยภาครัฐให้การรับรองว่าสามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษได้ แต่ทว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมขึ้นบัญชีไว้เดือนพฤษภาคม 2562 จากนั้นก็มีตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียว มีข้อมูลว่าหน่วยงานภาครัฐจัดซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์นวัตกรรมไทยแล้วทั้งสิ้น 33 สัญญา วงเงินกว่า 795 ล้านบาท ป.ป.ท. เขต 1 ขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคกลาง ที่จัดซื้อสินค้าประเภทนี้.. ขยายผลกันต่อในวันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7