เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ดึงชาวบ้านอาสาพิทักษ์ ดิน-น้ำ-ป่า

ศุภศิริ เรืองขนาบ บัณฑิตป้ายแดง เป็น 1 ใน 666 คน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจ้างงาน สำรวจพื้นที่ป่าไม้ในชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะป่าพรุควนเคร็ง ที่ทุกปีได้ผลกระทบจากปัญหาไฟป่า

เช่นเดียวกับ ธัญญพร เวชสุนทร ช่วงโควิด-19 ต้องหยุดงานกลับมาอยู่ที่บ้าน จึงใช้โอกาสนี้หันมาทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติดูบ้าง

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป้าหมายสำคัญ คือ การดูแลป่าพรุควนเคร็ง ที่มีอยู่ 300,000 กว่าไร่ แต่ละปีต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่า และบ่อยครั้งรุนแรงเสียหายหลายหมื่นไร่ ขณะที่ข้อมูลล่าสุดดัชนีความรุนแรงไฟป่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ปริมาณน้ำในป่าพรุเพียงพอ สามารถบริหารจัดการได้

หลังจากนี้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ เชื่อว่าจะมีแนวโน้มที่ดี และได้รับการดูแลมากเพิ่มมากขึ้น

การจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ รับทั่วประเทศ 16,488 คน ในอัตราจ้างงานเดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ครอบคลุมงานด้านป่าไม้ แหล่งน้ำ สัตว์ป่า ที่ดิน คทช. ป่าชายเลน และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้สำหรับเป็นฐานข้อมูลต่อไป

นอกจากชาวบ้านจะมีรายได้แล้ว ยังมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนของตนเองด้วย ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : Ch7HD Social Care