เช้าข่าว 7 สี

ครึ่งปีไทยสูญนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10 ล้านคน

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.ระบุว่า ที่ประชุมใหญ่ ศบค. มีมติผ่อนคลายการเดินทางของชาวต่างชาติที่จะเข้าไทย โดยอนุญาตเพิ่มเติมให้ชาวต่างชาติ 6 กลุ่ม สามารถเดินทางเข้ามาไทยประเทศไทยได้แบบมีเงื่อนไข

กลุ่มที่ 1 คือ คู่สมรส และบุตรของชาวต่างชาติ ที่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในไทย กลุ่มที่ 2 ชาวต่างชาติ ที่มีถิ่นที่อยู่ในไทย กลุ่มที่ 3 คู่สมรสต่างชาติ และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย ง่ายๆ ก็คือ คนไทยที่ไปแต่งงานกับชาวต่างชาติ สามี หรือ ภรรยา และลูก ก็จะสามารถเข้ามาไทยได้แล้ว

กลุ่มที่ 4 ชาวต่างชาติ ที่ต้องเข้ามารักษาพยาบาลในไทย เช่น คนที่เข้ามาทำศัลยกรรม ทำจมูก ทำตา 2 ชั้น หรือรับการตรวจเรื่องมีบุตรยาก กลุ่มที่ 5 นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และ ผู้ปกครอง ส่วนกลุ่มที่ 6 ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยด้วยข้อตกลงพิเศษ กับประเทศเป้าหมาย เช่น แขกของรัฐบาล และ นักธุรกิจ

โดยผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลานาน ต้องมากักตัว 14 วันและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ส่วนผู้ที่เข้ามาในระยะสั้น และ เร่งด่วน เช่น มาเซ็นสัญญาธุรกิจ หรือ แขกของรัฐบาล ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ต้องผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 ทั้งที่ประเทศต้นทาง และที่สนามบินในไทย โดยต้องเป็นผลลบทั้ง 2 ครั้ง และต้องมีแผนการเดินทางในไทยชัดเจน ที่สำคัญห้ามเดินทางไปที่สาธารณะ และ ห้ามใช้ขนส่งมวลชนด้วย ซึ่งมาตรการนี้ นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติแล้ว ก็จะทำให้ไทยพอมีรายได้เข้าประเทศบ้าง หลังจากที่ต้องสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างหนัก

เพราะแต่ละปีไทยมีรายได้มหาศาลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยตั้งแต่ปี 2559 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ล่าสุดปี 2562 นักท่องเที่ยวต่างชาติ มาเที่ยวไทยกว่า 39 ล้านคน มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ประเทศ เกือบ 2 ล้านล้านบาท

แต่พอมาถึงเดือนมกราคมปีนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาไทยกว่า 3,800,000 คน มีรายได้เข้ามากว่า 188,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมกราคมปีที่แล้ว ถือว่ารายได้ลดลงเล็กน้อย

พอเข้าสู่กุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวลดลงมาเหลือ 2,000,000 กว่าคน และ มีรายได้เข้าประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท ถ้าไปเทียบกับปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวลดลงประมาณ 1,600,000 คน เงินหายไปกว่า 80,000 ล้านบาท

มาถึงเดือนมีนาคม สถานการณ์ท่องเที่ยวเริ่มวิกฤต โดยมีนาคมปีที่แล้ว 2562 นักท่องเที่ยวเข้าไทยกว่า 3,400,000 คน และมีรายได้มากถึง 176,000 ล้านบาท แต่มีนาคมปีนี้ นักท่องเที่ยวเข้าไทยแค่ 800,000 กว่าคน มีรายได้เข้าประเทศแค่เกือบ 40,000 ล้านบาท

ส่วนเดือนเมษายน และ พฤษภาคม ถือเป็นเดือนที่วิกฤตสุดๆ ของการท่องเที่ยวบ้านเรา เพราะจากโควิด-19 ที่ระบาดอย่างหนักในต่างประเทศ ทำให้สำนักงานการบินพลเรือนฯ ประกาศห้ามเครื่องบินเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และรายได้ทั้ง 2 เดือนนี้ กลายเป็น 0 ทันที ติดลบ 100 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนมิถุนายน กรมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้สรุปตัวเลข แต่ก็คาดว่าจะเป็น 0 เช่นกัน

สรุปให้เห็นชัดๆ ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงพฤษภาคมปีนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยแค่ประมาณ 6,600,000 คน และมีรายได้เข้าประเทศกว่า 300,000 ล้านบาท ถ้าไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปกว่า 10 ล้านคน และมีรายได้ลดลงกว่า 500,000 ล้านบาท ซึ่งมองดูแล้ว ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนโควิด-19 ออกมาใช้ป้องกัน สถานการณ์ท่องเที่ยว ก็อาจจะยังไม่กลับมา 100 % แน่นอน