รอบรั้วรอบโลก

กระโดดร่มผาดโผนจากยอดเขา แกรนด์ ชาวาหลาด ในสวิสเซอร์แลนด์

ภาพที่เห็นอยู่นี้ เป็นภาพของนักกระโดดร่ม 3 คน ที่สวมใส่ชุดวิงสูท ซึ่งเป็นชุดติดปีก ที่ใส่แล้วทำให้สามารถบินร่อนได้คล้ายกระรอกบิน โดยกลุ่มนักกระโดดร่มได้กระโดดลงมาจากยอดเขาของภูเขา แกรนด์ ชาวาหลาด (Chavalard) ที่มีระดับความสูงเกือบ 2,900 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ รัฐวาเล (Valais) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา และสามารถร่อนลงบนพื้นดินได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ กีฬาผาดโผนหลากหลายประเภท สามารถกลับมาเปิดให้เล่นได้ตามปกติแล้ว ภายหลังในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคดควิด-19 การเล่นกีฬาผาดโผนต่าง ๆ นั้นได้ถูกงดละเล่นชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงของทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่ต้องรอให้ความช่วยเหลือ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ