ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ 5

ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2563 ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยวันนี้แจกจ่ายอาหารตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา อำเภอเมือง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอโนนสูง รวม 2,210 ชุด พร้อมลงพื้นที่นำอาหาร และชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วย 10 ชุด

สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ที่ต้องการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย สามารถร่วมบริจาคในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชีสภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด