เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 30 มิถุนายน 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 30 มิถุนายน 2563

หลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝน กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง รวมทั้งภาคตะวันออก และภาคใต้...