เช้าข่าว 7 สี

มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยอีก 7 คน กลับจากต่างประเทศ

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) โดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เป็นวันที่ 35 ของประเทศไทย ที่ไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศ แต่ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 7 คน ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานที่กักกันในสถานที่รัฐจัดให้ มาจากอินเดีย 6 คน และสหรัฐอเมริกา 1 คน รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,169 คน หายแล้ว 3,053 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต จึงสะสมคงที่ที่ 58 คน

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมแผนสำรองยา เวชภัณฑ์ รับสถานการณ์โควิด-19 หลังการผ่อนคลายระยะที่ 5 เปิดกิจการ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยได้สำรวจความพร้อมของเตียงในโรงพยาบาล รวมถึงประเมินความพร้อม รับผู้ป่วยได้ วันละ 50 - 500 คนต่อวัน หากเกิดมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น หลังผ่อนคลายระยะที่ 5 ในกลุ่มกิจกรรม กิจการที่มีความเสี่ยงสูง