เช้าข่าว 7 สี

ดีเดย์ 1 ก.ค. ปล่อยกู้ชาวประมง 10,000 ล้านบาท

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงเตรียมเปิดรับสมัครชาวประมงเข้าร่วม "โครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง" กรอบวงเงิน 10,300 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้ชาวประมง ในอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี ในส่วนนี้รัฐจะช่วยเหลือจ่ายชดเชยให้ 3% ต่อปี

โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม ปีหน้า สมัครได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ โดยรูปแบบสินเชื่อแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เงินกู้ระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และเงินกู้ระยะยาว เพื่อเป็นทุนปรับปรุงเรือ และปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมง โดยมีธนาคารของรัฐที่เข้าร่วม ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

มาถึงแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME กันบ้าง กลุ่มนี้ถือเป็นรากฐานโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย เพราะหากล้มนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของเราจะมีปัญหาไปด้วย ล่าสุด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เร่งเตรียมแผนแนวทางช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และ Micro SME ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า

โดยจะต้องช่วยทั้งเรื่องการเสริมสภาพคล่องและเติมทุน ให้สามารถฟื้นธุรกิจกลับมา โดยเฉพาะกลุ่ม SME ชายขอบกว่า 760,000 คน ต้องดึงให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อ เพื่อรับความช่วยเหลือนี้ด้วย

เบื้องต้น สสว. ได้จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1 % ต่อปี หากผ่านมติ ครม. จะเริ่มปล่อยกู้ได้ภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้

ช่วยเหลือ SME ได้ไม่น้อยกว่า 500,000 คน และพร้อมสนับสนุนให้ SME เข้าถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้ได้ 30 % ช่วยสร้างรายได้ให้ SME รวมกว่า 400,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มได้ภายในเดือนกันยายนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง