เช้าข่าว 7 สี

เที่ยวทำบุญ ชิม ช้อป ในวัด จ.เชียงราย

ที่วัดร้องหลอด วัดประจำหมู่บ้านร้องหลอดเหนือและร้องหลอดใต้ ซึ่งอยู่ที่ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พระครูพิศาลสังวรคุณ เจ้าอาวาสวัด เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทางวัดพยายามผลักดันให้พื้นที่ของวัดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงเปิดส่วนบริการกาแฟสดให้นักท่องเที่ยวที่มาทำบุญไหว้พระ ได้เลือกดื่มพร้อมชมบรรยากาศภายในวัดได้ฟรี ให้ร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาเพื่อใช้เป็นทุนสำหรับนำไปทำนุบำรุงศาสนาและจัดซื้อเมล็ดกาแฟพร้อมกับอุปกรณ์การชงต่างๆ มาไว้บริการนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้องหยุดชะงัก ชาวบ้านในพื้นที่ขาดรายได้ และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เจ้าอาวาสวัดจึงตัดสินใจ เปิดพื้นที่ทำเป็นตลาดสด ให้ชาวบ้านนำผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเมนูอาหารท้องถิ่นมาวางขาย รวมถึงแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดรายได้ ช่วยเหลือคนในชุมชน และยังเป็นกุศโลบายช่วยให้ผู้สูงอายุไม่เหงา มีกิจกรรมได้ทำ ไม่เสี่ยงป่วยด้วยโรคซึมเศร้า รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ก็จะมีรายได้จากกิจกรรมที่เข้ามาจัดแสดงโชว์

ทั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาชม ชิม ช้อป เลือกซื้อสินค้าเกษตรและเมนูอาหารจากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยทางวัดจะเปิดพื้นที่ให้เที่ยวได้ทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.ไปจนถึง 16.00 น.