เช้าข่าว 7 สี

ตามคาดต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-คลายล็อกเฟส 5

โดยศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. เห็นชอบผ่อนปรนมาตรการหรือคลายล็อกระยะที่ 5 เริ่มวันพรุ่งนี้ ทั้งการเปิดโรงเรียนทุกแห่ง ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึง 22.00 น. ส่วนสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดถึง 24.00 น. ทุกกรณี รวมถึงให้เปิดร้านเกม อินเทอร์เน็ต และอาบอบนวด โรงน้ำชา

ทั้งนี้ ศบค.ได้เพิ่มมาตรการคุมเข้ม โดยในส่วนผับ บาร์ คาราโอเกะ หากฝ่าฝืนและพบผู้ติดเชื้อ นอกจากสั่งปิดทันทีแล้วต้องถูกลงโทษและร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับกรณีอาบอบนวดที่ยืนยันใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนทุกครั้ง ห้ามขายประเวณีและหากฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษและรับผิดชอบความเสียหายด้วย

ศบค. ยังคลายล็อกการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างชาติ 6 กลุ่มแรก มีทั้งบุตร คู่สมรสของชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย บุตร คู่สมรสต่างชาติของคนไทย นักเรียน นักศึกษาต่างชาติและผู้ปกครอง ผู้มีความจำเป็นรักษาพยาบาล และผู้ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงพิเศษ ทั้งนี้ทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อตกลงพิเศษ เช่น เข้า State Quarantine 14 วัน หากเข้ามาระยะสั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มจากอนุญาตผู้ที่มาจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ จีน และฮ่องกง เป็นลำดับแรก

พร้อมกับไฟเขียวขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเพื่อให้มั่นใจ 100 % ในการป้องกันความเสี่ยงระบาดใหม่ หลังคลายล็อกและเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศ ไม่ใช่เพื่อปิดกั้นใคร

ขณะที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายประชาชน รวมตัวยื่นหนังสือเรียกร้องให้เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน