เช้าข่าว 7 สี

รับบริจาคเรี่ยไรเงินอย่างไรไม่ให้มีปัญหา

เพจเฟซบุ๊ก "TaxBugnoms" ให้คำแนะนำว่าการที่ใครจะรับเป็นตัวแทนรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธานำทรัพย์สินไปช่วยเหลือใครหรือหน่วยงานใดหรือระดมเงินเพื่อทำอะไรสักอย่าง สิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจน คือ ก่อนจะขอเรี่ยไรต้องระบุวัตถุประสงค์ของการของการเรี่ยไรให้ชัดเจนว่าจะนำไปให้ใคร นำไปทำอะไร มีความจำเป็นหรือต้องการเท่าไร รับปากไว้อย่างไร มีวัตถุประสงค์ยังไงต้องเอาไปใช้ให้ตรงจุด

การรับบริจาคเรี่ยไรต้องทำทุกอย่างให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นประเด็นด้านภาษี การเข้า-ออกของเงินบริจาคเรี่ยไรต้องชัดเจน มีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนไม่ว่าจะนำไปซื้ออะไร จ่ายค่าอะไร มีใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ระบุผู้ซื้อผู้ขาย สิ่งที่ซื้อ ทุกอย่างต้องชัดเจนต้องมีหลักฐาน ให้เราเป็นตัวกลางผ่านเงินเท่านั้น เพราะฉะนั้นการทำบัญชี คือ สิ่งที่จำเป็นมากๆ เพราะมันคือ การบอกว่าเงินถูกใช้ไปกับอะไร

สิ่งสำคัญที่ควรทำอีกอย่างคือ การเปิดบัญชีรับบริจาคต้องแยกบัญชีออกมาให้ชัดเจน เปิดบัญชีใหม่ที่ใช้เพื่อการบริจาค ตั้งชื่อบัญชีให้ชัดเจน พร้อมกำหนดตัวบุคคลที่สามารถบริหารจัดการกับเงินในบัญชี และมี Statement เดินรายการบัญชี ให้ผู้ที่ร่วมบริจาคสามารถตรวจสอบได้ ถึงยอดเคลื่อนไหวในบัญชีที่เข้า-ออก ไม่ควรเอาเงินบริจาคปะปนกับเงินของตัวเอง เพราะไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาต่อการเสียภาษีและการชี้แจงต่อกรมสรรพากร ในการเสียภาษีประจำปี

อีกเรื่องที่ควรทราบคือ การจะไปเรี่ยไรขอรับบริจาคที่ไหน ทางสื่อใดก็ตาม จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน วิธีการที่จะเรี่ยไร จำนวนเงินที่ต้องการ สถานที่เรี่ยไร ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดการเรี่ยไร โดยผู้ขออนุญาตจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และไม่มีคดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์

ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปยื่นเรื่องขออนุญาตได้ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถ้าอยู่ต่างจังหวัดให้ไปติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี

มาถึงตรงนี้คงเห็นแล้วว่าการเปิดบัญชีรับบริจาคเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ถ้าไม่มั่นใจว่าเปิดบัญชีรับบริจาคแล้วจะสามารถทำตามที่เขียนมาทั้งหมดได้ สิ่งที่ง่ายที่สุด คือ การเป็นตัวกลางแจ้งเลขบัญชีหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการช่วยเหลือแล้วให้คนที่อยากช่วยโอนเงินเข้าบัญชีแทน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้ สบายใจ ได้บุญ ตรงตามวัตถุประสงค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง