เช้าข่าว 7 สี

เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยบำบัดน้ำเสีย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการประปานครหลวง หรือ กปน. ลงพื้นที่ วัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย ส่งมอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 8 เครื่อง โดยมีตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย รวมถึงเครือข่ายอนุรักษ์พัฒนาคูคลองและสิ่งแวดล้อม รับมอบ เพื่อนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย ในคลองวัดไชยทิศ และคลองบางขุนนนท์ ในชุมชนบางกอกน้อย เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาดีขึ้น

โดยที่ผ่านมา การประปานครหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่อยู่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขณะเดียวกันชุมชนบางกอกน้อย ที่อยู่รอบโรงงานผลิตน้ำธนบุรี ก็กำลังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย ดังนั้นการนำเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของ กปน. ที่ได้นำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาบำบัดน้ำเสีย เป็นการพัฒนาชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง