ห้องข่าววาไรตี้

หนุนชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 4% ช่วยชาวประมง

กรมประมง เปิดรับสมัครชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ เข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง” กรอบเงินกู้กว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อให้ชาวประมงกู้เงินไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพได้ในอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี โดยชาวประมงจ่ายเองเพียง 4 % ต่อปี รัฐชดเชยให้ 3% ต่อปี สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม ปีหน้า ณ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด และสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง หรือ โทร. 02 561 3353 ในวันเวลาราชการ

โดย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า โครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง มีระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี นับจากวันที่ ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ ดังนั้นชาวประมงที่ร่วมโครงการ จะต้องชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 7 ปีนับตั้งแต่วันที่กู้ โดยรูปแบบสินเชื่อแบ่งเป็น 2 ประเภท สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ค่าน้ำมัน ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ และอีกประเภท คือ สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนในการไปปรับปรุงเรือ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมง โดยมีธนาคารของรัฐที่เข้าร่วม จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง